FAQ

Frequently asked questions about NERDBOX long term timelapse solutions

Hvordan monterer I timelapse kameraet?

Kameraet placeres ofte højt, for at have et godt view ud over det der skal optages. Kameraet skal sidde på noget stabilt, så det ikke bevæger sig i vinden, fx en solid gittermast eller en husmur. Derfor er det som regel nemmest og bedst at montere fra en lift. Hvis der ikke er mulighed for en lift, kan det nogen gange lade sig gøre at klatre op til montagestedet. Kameraet kan også fx skal monteres på et tag eller en terrasse. Vi kan montere kameraet ved at klemme rundt om fx et emne (fx en ståldrager) med 2 jern profiler, eller vi kan bore ind i en væg og montere med skruer og rawplugs etc.

 

Hvordan ser udstyret og installationen ud?

Udstyret består af en kamerabox og en styrebox, som forsynes med 230v. Man kan også lave en offgrid installation der kører på solceller. Hvis kameraet installeres indendørs kan man ofte undvære wiper/washer. Hvis det monteres udendørs, eller i meget beskidte miljøer, installerer vi også ofte en vinduesvisker og en tønde med sprinklervæske. 

 

Kameraboxen måler ca 25 x 30 x 35 cm og vejer ca 12 kg.

Styreboxen måler ca 20 x 35 x 55 cm og vejer ca 15 kg.

Sprinklervæsketønden måler ca 40 x 40 x 45 cm og vejer ca 24 kg når den er fyldt.

 

Styreboks og tønde kan monteres op til 11 meter fra kameraboksen.

Der kan også laves væsentligt mindre installationer, hvis der er pladsmangel eller det skal være diskret, fx i en butik eller på et musem. 

Er der løbende adgang til billederne?

Du, dine kollegaer og andre interessenter, kan få et login til en online portal (app.nerdbox.dk) hvor billeder fra hele projektperioden er tilgængelige i høj opløsning.

Man kan også få et link til offentlig visning der altid viser det seneste billede, og fx kan integreres på et website, så interesserede kan følge med.

Svarer det til videoovervågning og lever det op til GDPR?

Nej, NERDBOX er ikke at sammenligne med videoovervågning. Personer og nummerplader bliver slørede og uidentificerbare. Derfor er systemet GDPR Compliant. Desuden optages der ikke video, men udelukkende stillbilleder med et interval på fx 30 sek eller 10 min, som bagefter bliver sat sammen til en timelapse film.

Hvordan giver jeg nye brugere adgang til billeder fra projektet?

Skriv en besked til mail@nerdbox.dk med navne og emails på de personer der skal have adgang til billeder fra projektet. Så tilføjer vi de nye brugere og giver dem besked. Hvis det haster, så ring på 22994253.

Bo Blaksteen
(+45) 22 99 42 53
mail@nerdbox.dk

Nerd Productions ApS
Vibygårdsvej 4
4130 Viby Sjælland, Denmark

Mon – Thurs | 09:00 – 16:00*
Fri | 09:00 – 15:00*
*By appointment only

CVR: 40515828
Bank: 7607, 0001700553
IBAN: DK1776070001700553